Една нова моя публикация в специализирано списание

by gatekeeper on 02.03.2011

Представям Ви една инте­рес­на моя ста­тия пуб­ли­ку­ва­на в спи­са­ние “Хранителна индус­т­рия и търговия”.

Хвани кли­ен­та за ръка­та, пре­ди той да те е хва­нал за врата

супермаркет

One Response to Една нова моя публикация в специализирано списание

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *