И когато дойде денят да бъдем съдени.…

by gatekeeper on 02.04.2011

Рано или къс­но този ден идва. За това, с как­во може да  допре­не­сем за доб­ру­ва­не­то меж­ду хора­та, ще ни раз­ка­же след­на­та кари­ка­ту­ра — може би, това е най-пре­ки­ят път към рая:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *