Прогноза за населението в България според НСИ (Еxcel VBA)

by Мартин Стефанов on 07.12.2014

Населението  на България спо­ред НСИ до 2070 годи­на — гра­фич­но изра­же­ние на прог­но­за­та по годи­ни (дина­мич­но чар­ти­ра­не)

Имах жела­ние и го нап­ра­вих. Това е кон­т­ро­лен екран в Ексел, чрез кой­то може­те да прос­ле­ди­те нап­ра­ве­на­та прог­но­за на Националния ста­тис­ти­че­ки инс­ти­тут.

bg

Три стъп­ки са нуж­ни:

0) Активирай мак­ро­си

071612_1005_ForcingYour11

1) Избери сце­на­рий от пада­що меню (при­мер: 1)

2) Избери пол сце­на­рий от пада­що меню (при­мер: Общо)

3) Натисни буто­на КАРТА

Надявам се, да Ви харе­са!

Линк към фай­ла:BG population

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *