Прогноза за населението в България според НСИ (Еxcel VBA)

by Мартин Стефанов on 07.12.2014

Насе­ле­ни­ето  на Бъл­га­рия спо­ред НСИ до 2070 година — гра­фично изра­же­ние на прог­но­зата по години (дина­мично чартиране)

Имах жела­ние и го нап­ра­вих. Това е кон­т­ро­лен екран в Ексел, чрез който можете да прос­ле­дите нап­ра­ве­ната прог­ноза на Наци­о­нал­ния ста­тис­ти­чеки институт.

bg

Три стъпки са нужни:

0) Акти­ви­рай макроси

071612_1005_ForcingYour11

1) Избери сце­на­рий от падащо меню (при­мер: 1)

2) Избери пол сце­на­рий от падащо меню (при­мер: Общо)

3) Натисни бутона КАРТА

Надя­вам се, да Ви хареса!

Линк към файла:BG population

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>