Само снимки: без думи — най-новите брандове

by gatekeeper on 29.06.2011
Поредицата от сним­ки ще Ви отве­де в све­та на най-нови­те бран­до­ве — игра­та на думи е невероятна:)
[1-s450x408-2976-535.jpg]
[mc_duck-s300x400-2963-580.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *