Уникална снимка на Баба Марта: Честит празник!

by gatekeeper on 01.03.2011

Честита Баба Марта! Желая Ви здра­ве, про­лет­но наст­ро­е­ние и усмивки!

Темата на www.marketing-college.com утре:

Съществува капи­тал на мар­ка­та, но същес­т­ву­ва ли капи­тал на мага­зи­на (store equity)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *