(УТРЕ 29.01) Отговорност към природата: Зеленият, пилотен проект на Netto Marken-Discounter

by gatekeeper on 28.01.2011

В Бавария тече про­ект за фили­ал на Netto-Markendiscounter, с кой­то вери­га­та пред­ла­га­ща мар­ко­ви про­дук­ти на агре­сив­ни, нис­ки цени иска да нама­ли еми­си­и­те си на въг­ле­ро­ден диок­сид с 49 тона годишно.

Повече за самия про­ект утре на  www.marketing-college.com

Статия за тър­гов­с­ка­та мар­ка на Netto-Markendiscounter: Промяна на тър­гов­с­ка мар­ка по при­ме­ра на Нетто и Плюс в Германия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *