Колежани

Здра­вейте,

няколко думи от редак­ци­ята на тази страница:

В този блог ще отк­ри­ете ста­тии и мне­ния на млади спе­ци­а­листи и сту­денти по мар­ке­тинг. Целта е попу­ля­ри­зи­ране на инди­ви­ду­ал­ното мне­не­ние, спо­де­ляне на идеи и най-вече обмя­ната на опит с други млади спе­ци­а­листи, които се инте­ре­су­ват активно от мар­ке­тинг. Авто­рите в този блог са се дока­зали с отлични поз­на­ния, ака­де­мични успехи и първи про­фе­си­о­нални крачки. Бло­гът под­к­репя тех­ния глас.

Студенти и маркетинг-специалисти са пока­нени да учас­т­ват в про­екта.
За кон­такт: editorial@marketing-college.com или stefanov@mummertstiftung.de

5 Responses to Колежани

 • Gadgets казва:

  I really cogitated this was going to be interesting, full thing I had a picture show as back-up. (back-up all , reasonable advice).

  • Betsey казва:

   This is such a great giyweaav!! I love all these products and have been introduced to so many fun new items! Thanks! Sent some love to everyone on facebook!

  • gina Another great post, Kat! Self knowledge is important in nurturing our creativity…I think you are so right about trusting our intuition and following our instincts.

  • http://www./ казва:

   What a perfect birthday celebration you had! I am happy for you, your purple dress is amazing Vix — About what Jon did to the last pic, i have an application on my IPOD called color splash — you choose a picture and put the color where you want, pretty cool, that is a nice shot of you, very, very prettyI have put a pic of Leo, he is still terrified!Lots of friendship — Ariane xxxxx

  • Claus: daca pentru mine era intrebarea: in Obzor am chiar doua exemple de hotel: 60 leva camera pe noapte in sezon, probabil vreo 80–90 apartamentul. Asternuturile si prosoapele se schimba zilnic.Ai cel putin 4 restaurante beton la distanta de 3–10 minute de mers pe jos. Plaja e la 5 minute de mers pe jos. daca esti interesat iti dau detalii concrete.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>