Farmville поканите ме дразнят:) а Вас? Споделете мнение с 3 клика!

by gatekeeper on 07.02.2011

Грижата за доби­тък, саде­не­то и отглеж­да­не на зелен­чу­ци и пло­до­ве във Farmville се пре­вър­на в хоби на мно­го посе­ти­те­ли на Facebook. Преди вре­ме игра­ех тази игра, но все­кид­нев­ни­те пока­ни за нея започ­на­ха да ме демо­ти­ви­рат. Какви са Вашите нагла­си към пока­ни­те за Farmville? Споделете мне­ние с 3 клик­ва­ния! Резултатите ще бъдат пуб­ли­ку­ва­ни в блога.

9 Responses to Farmville поканите ме дразнят:) а Вас? Споделете мнение с 3 клика!

  • www.stojanka_s@abv.bg'
    STEFANOVA says:

    4УДЕСНО Е 4Е СЕ РАЗНООБРАЗЯВА БЛОГА!!!!!!!УСПЕХ НА ВСИ4КИ АКТИВНО У4АСТВАЩИ!

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *