Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

by Мартин Стефанов on 24.10.2011

В усло­вия на криза (поня­ти­ето спо­ме­на­вано все по-често), тър­гов­ците тър­сят още по-усилено начини да наме­рят най-краткия път към джоба на сво­ите кли­енти. Социалните мрежи са бла­го­датна среда осо­бено за онези, които раз­ви­ват своя биз­нес онлайн, така и оффлайн. Е ли край­ната цел съби­ране на фенове и лай­кове? Къде е тън­ката линия, кли­ен­тът да не почув­сва про­да­ден и бом­бан­ди­ран от про­мо­ции онлайн?

След като Фейсбук стра­ни­цата на Пика­дили има над 22 000 фена, темата печели сво­ето зас­лу­жено в място в Marketing– College.

Oчаквайте съве­сем скоро: Следват ли пот­ре­би­те­лите сво­ите тъговци в соци­ал­ните мрежи?

3 Responses to Read another day: Следват ли потребителите своите търговци в социалните мрежи?

  • Lisa казва:

    Ja, die Christinnen und Christen im 21. Jahrhundert müssen sich endlich anpassen! Andernfalls stören sie nur. Das darf doch nicht sein. Die sind ja alle so etwas von ungebildet. Das gibt es gar nicht. Wo kommen wir da hin? Achtung: Das war jetzt I r o n i e !Ohne Ironie: Wenn Eines zwingend erforderlich ist, ist es die Notwendigkeit als Christen sich einem rein nasrcalittisuhen Weltbild nicht unterzuordnen.

  • so if I want to tryout for ESG, I need to pay the $10 ESG registration fee AND the $40 fee to LI showcase? I thought ESG was a state program – how come I have to pay more than the kid who trys out for ESG baseball or basketball??

  • This is an outstanding article. Articles like this are uncommon in the online world. I know, because I read a lot of content online. You have contributed valuable, interesting and well-written information on this subject.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>