Read me: Ще се приготвят ли търговците за втора криза? Антикризисни мерки

by Мартин Стефанов on 01.11.2011

Инди­ка­ци­ята, че вре­мето на въз­с­та­но­вя­ване от пред­ходна криза се зам­ра­зява от новите стра­хове за реце­сия, при­до­бива все по-реални изра­же­ния. Истина или не, същес­т­ву­ват сиг­нали, по които може да раз­бе­рем, дали тър­гов­ците отново се при­гот­вят за подо­бен, вече поз­нат, сценарий.

Антик­ри­зис­ните мерки са тех­ният спа­си­те­лен пояс: От уве­ли­ча­ване на дела соб­с­т­вени марки през пред­ла­га­нето на по –големи пакети и пре­мах­ва­нето на бав­но­о­бо­ротни стоки от регалите…

Очак­вайте: Ще се при­гот­вят ли тър­гов­ците за втора криза? Антик­ри­зисни мерки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>