Link to Уникална снимка на Баба Марта: Честит празник!

Уникална снимка на Баба Марта: Честит празник!

Честита Баба Марта! Желая Ви здра­ве, про­лет­но наст­ро­е­ние и усмивки! Темата на www.marketing-college.com утре: Съществува капи­тал на мар­ка­та, но същес­т­ву­ва ли капи­тал на мага­зи­на (store equity)?